o namauslugeordinacijao zubimakontakt
 
 
 
   

 

 

   Uklanjanje mekih naslaga i instrukcija oralne higijene
   Impregnacija zuba pastama natrijum fluorida
   Zalivanje fisura
   Ekstrakcija mlečnog zuba
   Tretman nezavršenog rasta korena po seansi
 

   Uklanjanje mekih i čvrstih naslaga sa zuba
   Obrada paradontalnih džepova u lokalnoj anesteziji
   Terapija akutnog parodontalnog apscesa (drenaža)
   Hirurško lečenje parodontopatija (Widmannova operacija, lateralno, koronarno ili apikalno pomereni režanj)
   Gingivektomija (isecanje desni)
   Frenektomija (isecanje frenuluma)
   Slobodni mukogingivalni auto transplantat (samopresađivanje tkiva, sluznice i desni)
   Selektivno brušenje
   Lečenje osetljivosti korena
 

   Rutinsko vađenje zuba
   Hirurško vađenje zuba
   Vađenje impaktiranog umnjaka
   Vađenje impaktiranog očnjaka
   Resekcija zuba (uklanjanje vrha korena zuba)
   Disekcija zuba (vađenje dela višekorenog zuba)
   Cistektomija (uklanjanje vilične ciste)
   Incizija abscesa (prosecanje gnojne kesice)
   Biološka hemostaza (zaustavljanje krvarenja biloškim materijalima)
   Terapija alveolita (komplikacije vađenja zuba)
   Nivelacija grebena (poravnavanje bezubog viličnog grebena)
   Produbljivanje forniksa (svoda usne duplje)
   Hirurško zatvaranje sinusa
   Implant transdentalni (učvršćivanje zuba metalnim kočićem)
   Implant dvofazni, bez suprakonstrukcije (metalni unutarkoštani ugradak, bez nadogradnje)
 

   Amalgamski ispun (metalna plomba)
   Kompozitni ispun (bela plomba)
   Inlej paladorski, zlatni (livena plomba)
   Inlej keramički (tehnički izrađena keamička plomba)
   Retencija parapulparnim kočićem (učvršćivanje plombe)
   Retencija pulpalnim kočićem (kod zuba kod kojih je uklonjena srž)
   Direktno ili indirektno prekrivanje pulpe
   Vitalna ili mortalna amputacija (delimično uklanjanje zubne srži)
   Endodontsko (unutarzubno) lečenje jednokanalnog zuba
   Endodontsko lečenje višekanalnog zuba
   Lečenje gangrene
   Uklanjanje kanalnog punjenja
   Uklanjanje stranog tela iz kanala korena zuba
 

   Imedijatna proteza
   Parcijalna akrilatna proteza
   Totalna proteza
   Totalna proteza sa metalnom bazom
   Parcijalna skeletirana proteza
   Ugradnja atečmena (par) (dodatnih delova za protezu)
   Ugradnja Dodler prečke (dodatni delovi za protezu)
   Direktno podlaganje proteza
   Indirektno podlaganje proteza
   Reparatura proteze
   Zaštitna (privremena) krunica
   Privremeni most - po članu (zubu)
   Skidanje krunice
   Parcijalna proteza sa jednim zubom
   Metalokeramička krunica na leguri od čelika
   Metalokeramička krunica na leguri od zlata
   Faseta (keramički deo zuba)
   Fasetirana (metalno-akrilatna) krunica
   Reparatura fasete
   Teleskop (dvostruka) krunica
   Livena (metalna) krunica
   Livena nadogradnja
   Nadogradnja fabričkim kočićem
 

   Ploče sa šrafom i pokretnim elementima
   Hirurško oslobađanje impaktiranog (neizraslog) zuba sa lepljenjem odgovarajuće retencije (bravica, dugme)
 

Stomatološka ordinacija "Radix" Vam takođe nudi i sklapanje ugovora o poslovnoj saradnji koji bi podrazumevao stomatološke preglede i obavljanje svih vrsta stomatoloških usluga na sledeće načine:

   Firma uplaćuje dogovoreni iznos ordinaciji, na godišnjem nivou, koji zaposlenima obezbeđuje stomatološki pregled i ukazivanje prve pomoći kod akutnih bolnih stanja, a za ostale intervencije, cene niže od standardnih.

   Firma podmiruje deo troškova za izvršene stomatološke usluge, gde bi ostali troškovi pali na teret zaposlenih.

   Firma uplati ordinaciji troškove intervencije, koji bi se potom odbili od ličnog dohotka zaposlenih prema dogovoru sa firmom.

   Putem odloženog plaćanja na 6 do 10 meseci, putem administrativne zabrane odbijanjem sredstava od ličnog dohotka zaposlenih i uplaćivanjem na račun ordinacije, do izmirenja duga.

 
 

 

  vrh stranice

 

Stomatološka ordinacija "Radix", Trg kosturnica 16/2, 37000 Kruševac, Srbija

 

telefoni: 037/ 490 343, 064/ 11 22 463

e-mail: info@radixdent.com

 

 

Copyright © 2009, Stomatološka ordinacija Radix. Sva prava zadržana.

Web dizajn: online-produkcija.com