o namauslugeordinacijao zubimakontakt
 
 
 
   

 

 

 

Teorije o postanku zuba

 

Postoji nekoliko teorija koje objašnjavaju nastanak zuba, a sve se zasnivaju na analizama fosilnih ostataka. Nijedna od njih nije u potpunosti potvrđena.

 

Trituberkularna teorija ili teorija diferencijacije kaže da je humani zubik nastao od jednokvržičnih zuba reptila. Ovu teoriju je objavio Ozborn 1888. godine. On smatra da su se na postojećoj kvržici prvo pojavile dve oštre elevacije, od kojih su daljom evolucijom nastale još dve kvržice. U periodu Jure pojavile su se i dodatne kvržice i tako su formirane okluzalne površine današnjih kutnjaka.

 

Konkrescentna teorija smatra da su današnji zubi sisara nastali spajanjem pojedinačnih zuba reptila, i da broj kvržica odgovara broju spojenih primarnih zuba.

 

Koncentracijska ili dimer teorija, koju je predložio Bolk 1916. godine, kaže da su složeni zubi sisara nastali nepotpunim cepanjem jednostavne dentalne osnove reptila.

 

 

Preuzeto sa Wikipedia.org

 

 

  vrh stranice

 

Stomatološka ordinacija "Radix", Trg kosturnica 16/2, 37000 Kruševac, Srbija

 

telefoni: 037/ 490 343, 064/ 11 22 463

e-mail: info@radixdent.com

 

 

Copyright © 2009, Stomatološka ordinacija Radix. Sva prava zadržana.

Web dizajn: online-produkcija.com