o namauslugeordinacijao zubimakontakt
 
 
 
   

 

 

 

Povrede

 

Od svih traumatskih povreda kostiju glave, povrede zuba su najučestalije. Pošto se nalaze na naijisturenijem delu lica, zubi su često izloženi oštećenjima u toku rada, u saobraćajnim nesrećama, pri padovima, tučama i sl. Prelomi vilica su obično praćeni oštećenjem jednog ili većeg broja zuba u vidu rasklaćenja, iščašenja, pa sve do najrazličitijih oblika preloma. Na traumu su naročito neotporni zubi dece sa mlečnom denticijom, zubi oslabljeni velikom plombom ili devitalizacijom i oni sa duževremenskom veštačkom nadogradnjom kruničnog dela. Na dejstvo traume utiču životno doba pojedinca, razvijenost zuba, završetak rasta korena i stanje otvora na njemu.

 

Povrede zuba se mogu podeliti u dve osnovne kategorije: iščašenja (lat: luxatio dentis traumatica) i prelome (lat: fractura dentis traumatica).

 

Iščašenja obuhvataju nasilne dislokacije, luksacije i ekstrakcije zuba. Dislokacija predstavlja nasilno pomeranje zuba, čiji koren ostaje u alveoli (čašici) jer nisu pokidana sva periodontalna vlakna. Kod luksacije postoji (u manjem ili većem stepenu) gubitak kontakta korena i alveole i teško oštećenje potpornog aparata zuba, ali se on i dalje delimično zadržava u vilici. Ekstrakcija označava potpuni nasilni gubitak zuba koji može da se nađe slobodan u usnoj duplji ili utisnut u meka tkiva (jezik, obraze, sinus, mišićne strukture i sl).

 

Prelomi zuba nastaju pod dejstvom jake direktne ili indirektne sile. Ovim povredama su znatno podložniji prednji zubi, pogotovi oni u gornjoj vilici. Najučestalije su u dobu između 8. i 12. godine života. Prelomi se dela na ekstraalveolarne (krunične), intraalveolarne (korenske) i kompletne prelome. Isto tako postoji podela na nepotpune i potpune prelome u odnosu na pulpu.

 

Povrede zuba imaju svojstvenu kliničku sliku, koja se odlikuje prisustvom otoka i povreda mekog tkiva gingive, obraza ili sluzokože. Zub je obično pomeren ili oštećen i odstupa od normalnog dentalnog niza. Bol je stalan pratilac ovih povreda, a pojačava se ne samo pri pokušaju žvakanja, već su zbog njega ponekad i pokreti jezika svedeni na minimum. Osim toga javlja se i jako lučenje pljuvačke (salivacija).

 

 

Preuzeto sa Wikipedia.org

 

 

  vrh stranice

 

Stomatološka ordinacija "Radix", Trg kosturnica 16/2, 37000 Kruševac, Srbija

 

telefoni: 037/ 490 343, 064/ 11 22 463

e-mail: info@radixdent.com

 

 

Copyright © 2009, Stomatološka ordinacija Radix. Sva prava zadržana.

Web dizajn: online-produkcija.com