o namauslugeordinacijao zubimakontakt
 
 
 
   

 

 

 

Obeležavanje zuba

 

Postoji više načina (sistema) obeležavanja zuba: univerzalni numerički sistem (eng. ADA-system), Palmerova metoda, sistem znakova plus (+) i minus (−), binarni sistem (eng. FDI) itd.

 

Danas se u svetu najčešće koristi binarni brojčani sistem, ustanovljen u Bukureštu 1970. godine na zasedanju Međunarodne stomatološke federacije. Zubni lukovi su podeljeni na četiri kvadranta koji su obeleženi brojevima 1-4 za stalnu denticiju (pri čemu 1 označava gornji desni, 2 gornji levi, 3 donji levi i 4 donji desni kvadrant). Četiri kvadranta mlečne denticije su obeležena brojevima 5-8. Drugi broj u sistemu označava položaj zuba u kvadrantu, idući od medijalne linije. Tako npr. gornji desni očnjak se označava sa 13 (jedan-tri); donji levi lateralni sekutić sa 32 (tri-dva) itd.

 

 

Preuzeto sa Wikipedia.org

 

 

  vrh stranice

 

Stomatološka ordinacija "Radix", Trg kosturnica 16/2, 37000 Kruševac, Srbija

 

telefoni: 037/ 490 343, 064/ 11 22 463

e-mail: info@radixdent.com

 

 

Copyright © 2009, Stomatološka ordinacija Radix. Sva prava zadržana.

Web dizajn: online-produkcija.com