o namauslugeordinacijao zubimakontakt
 
 
 
   

 

 

 

Klasifikacija

 

Zubi se mogu podeliti po:

 

   periodu nicanja,

   morfološkom obliku i

   lokalizaciji u dentalnom luku.

 

Čovek ima dva perioda nicanja zuba (difiodoncija), pa razlikujemo primarnu (mlečnu) i stalnu denticiju. Mlečna denticija se sastoji od 20 zuba (lat: dentes decidui), čije nicanje počinje u šestom mesecu života. Veoma retko, beba odmah po rođenju ima iznikle zube, koji se označavaju kao prenatalni. Stalna denticija se obično sastoji od 32 zuba (lat: dentes permanentes s. adulti), a počinju da niču od šeste godine života. Postoji i period tzv. mešovite denticije (kada su prisutni i stalni i mlečni zubi u ustima) i traje od 6 do 12 godine života.

 

Prema morfološkim karakteristikama zubi se dele na klase:

 

   sekutiće (lat: dentes incisivi),

   očnjake (lat: dentes canini),

   pretkutnjake ili premolari (lat: dentes praemolares) i

   kutnjake ili molari (lat: dentes molares).

 

 U primarnoj denticiji ne postoje pretkutnjaci, a zbog različitih oblika zuba možemo reći da je humani zubik heterodont (što naglašava njihovu različitu ulogu u procesu ingestije).

 

Zubi obrazuju tzv. dentalne lukove. Gornji dentalni luk (lat: arcus dentalis superior) ima oblik poluelipse, a donji (lat: arcus dentalis inferior) oblik parabole. Zajedno oni čine zubik (lat: dentura).

 

Prema mestu u zubnom luku zubi se dele na:

 

   gornje i donje zube (lat: dentes superiores et inferiores);

   desne i leve zube (lat: dentes lateri dextri et sinistri);

   prednje i bočne zube (lat: dentes anteriores s. intercanini, s. frontales et dentes posteriores s. postcanini, s. transcanini).

 

Prednji zubi su:

 

   sekutići, koji seku hranu, i

   očnjaci, koji kidaju hranu,

 

Bočni zubi su:

 

   pretkutnjaci (premolari) ili mali kutnjaci, koji gnječe i melju hranu i

   kutnjaci (molari), koji imaju istu funkciju kao i pretkutnjaci.

 

 

Preuzeto sa Wikipedia.org

 

 

  vrh stranice

 

Stomatološka ordinacija "Radix", Trg kosturnica 16/2, 37000 Kruševac, Srbija

 

telefoni: 037/ 490 343, 064/ 11 22 463

e-mail: info@radixdent.com

 

 

Copyright © 2009, Stomatološka ordinacija Radix. Sva prava zadržana.

Web dizajn: online-produkcija.com