o namauslugeordinacijao zubimakontakt
 
 
 
   

 

 

Anatomski delovi

 

Na svakom zubu se razlikuju tri osnovna dela: kruna, vrat i koren.

 

Kruna zuba (lat: corona dentis) se označava sa dva termina: anatomska i klinička kruna. Anatomska kruna je deo zuba prekriven sa gleđi. Ona se kod intaktnog zubnog niza ne vidi cela, jer joj je vratni deo prekriven desnima. Klinička kruna je vidljivi deo zuba i može, ali ne mora, da odgovara anatomskoj kruni. Ona se obično menja tokom života usled resorpcije okolnog koštanog tkiva, povlačenja gingive i sl.

 

Vrat zuba (lat: collum s. cervix dentis) je suženje na granici gleđi i cementa, u obliku plitkog žleba (cervikalna linija ili gleđno-cementni spoj) i u fiziološkim uslovima je prekriven oralnom sluzokožom. Između zuba i sluzokože nalazi se uzak prostor dubine do 1,5mm koji se naziva fiziološki džep.

 

Koren zuba (lat: radix dentis) takođe je označen sa dva termina. Anatomski koren je deo zuba prekriven cementom i usađen je u zubnu jamicu (alveolu). Klinički koren je onaj deo zuba koji se ne vidi pri inspekciji u ustima i može, ali ne mora, da odgovara anatomskom korenu. Broj i veličina korenova varira od zuba do zuba.

 

  Jednokoreni zubi su sekutići, očnjaci i pretkutnjaci (sa izuzetkom gornjeg prvog premolara).

  Dvokoreni zubi su gornji prvi pretkutnjak i svi donji kutnjaci,

  Trokoreni zubi su gornji kutnjaci (prvi i drugi).

 

 

Preuzeto sa Wikipedia.org

 

 

  vrh stranice

 

Stomatološka ordinacija "Radix", Trg kosturnica 16/2, 37000 Kruševac, Srbija

 

telefoni: 037/ 490 343, 064/ 11 22 463

e-mail: info@radixdent.com

 

 

Copyright © 2009, Stomatološka ordinacija Radix. Sva prava zadržana.

Web dizajn: online-produkcija.com